Nova publikacija: VODE LJUBLJANSKEGA BARJA

V okviru zbirke VODNI DETEKTIV je izšla nova e-publikacija z naslovom VODE LJUBLJANSKEGA BARJA, ki se skuša na celosten način dotakniti različnih vidikov voda Ljubljanskega barja.

VODE LJUBLJANSKEGA BARJA


Delavnica za osnovnošolce in srednješolce: NAČRTOVALSKE IGRE V POPLAVNEM PROSTORU

V okviru izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti v oktobru – v mesecu prostora 2019 smo organizirali delavnice za osnovnošolce na območju Slovenije. Izvedli smo sedem delavnic, od tega 6 na osnovnih šolah in eno na gimnaziji. Več utrinkov o njih spodaj. Podobno delavnico lahko organiziramo tudi na vaši šoli. Kontaktirajte nas na e-mail: marta.vahtar@icro.si


Potujoča razstava ob 20 letnici delovanja programa VODNI DETEKTIV

Razstava je zasnovana kot učni pripomoček, ki učence popelje skozi 20 različnih tem vezanih na vodo in vodno okolje. V kolikor želite razstavo gostiti tudi na vaši šoli, se nam oglasite na
e-mail: marta.vahtar@icro.si

Vodni detektiv

Vodni detektiv je izobraževalni program za osnovnošolsko mladino, v okviru katerega mladina skupaj s svojimi mentorji/starši raziskuje vodno okolje, s svojimi aktivnostmi pa pomaga ozavestiti pomen zdravega vodnega okolja za obstoj življenja.

Vodni detektiv sem jaz, si Ti, je vsakdo, ki mu je mar za vode in je zanje pripravljen tudi kaj narediti in se, če je treba, tudi spremeniti. Spremeniti predvsem svoj odnos do naravnega prostora in svoj odnos do svojih »potreb«.

Aktivnosti

•Vsakoletni nacionalni raziskovalni in likovno-literarni natečaj za učence osnovnih šol.
•Razstave.
•Priprava izobraževalnih gradiv za otroke, učence in mentorje.
•Seminarji za učitelje/mentorje. 
•Delavnice z osnovnošolsko in srednješolsko mladino.

DELAVNICE

NAČRTOVALSKE IGRE V POPLAVNEM PROSTORU

Izvajamo delavnice za učence osnovnih in srednjih šol s poudarkom na razumevanju poplavnih voda in načrtovanju prostora. S pomočjo eksperimentiranja, kratkih filmov, modelov in simulacij bomo ugotavljali kaj so pravzaprav poplave in kako nastanejo, kako preprečiti škodljive posledice poplav in zakaj imajo sodobna mesta tako pogosto probleme s poplavami. Pogovarjali se bomo o globalnih klimatskih spremembah in kako se te kažejo v lokalnem okolju in kako načrtovati mesta v prihodnosti, da bodo kljubovala klimatskim spremembam. S starejšimi učenci se pogovarjamo tudi, da različne stroke prinašajo v prostor drugačen pogled ter da se različne prostorske politike v prostoru odražajo na različne načine. Delavnicam z učenci osmih in devetih razredov ter s srednješolci damo večji poudarek tudi predstavitvam poklicev, ki se ukvarjajo z načrtovanjem prostora, saj se prav ti mladi v tem obdobju odločajo za nadaljnji študij.

Delavnico generalno izvedemo v dveh različnih oblikah, pri celodnevnih aktivnostih pa lahko vse skupaj združimo:

  1. Eksperimentalni del poteka tako, da učenci izvedejo model površja s pomočjo kiparske gline in drugih materialov in pripravijo zgradbo različnih podzemnih plasti in iz tega sklepajo kako se bo obnašala voda na takšnem površju. Simuliramo različna površja in prepoznavamo naravne procese (površinski odtok, zadrževanje vode, ponikanje vode, različne vrste poplav in nesreč povezanih z njimi etc.). Temu sledi nadgradnja že zgrajenih modelov, kjer učenci gradijo naselja in različne protipoplavne ukrepe ter skozi eksperimente ugotavljali kaj se dogaja pri vsakem od modelov. Pogovarjali smo se tudi, da različne stroke prinašajo v prostor drugačen pogled ter da se različne prostorske politike v prostoru odražajo na drugačen način.

  2. Delavniški del, kjer poudarjamo moč timskega dela ter da kakršne koli protipoplavne ureditve zahtevajo usklajeno delo celotne skupnosti. Da bi ta spoznanja izkusili na lastni koži, z vsako skupino izvedemo eno od velikih paličnih struktur, ki so visoke tudi do 7 m in jih zgradimo v manj kot eni uri. Vmes pa malo ponovimo matematiko, se spoznamo z osnovami statike ter se predvsem preizkušamo v timskem delu. Velikost in zahtevnost palične strukture je prilagojena starosti učencev oz. dijakov.

IZVEDENE DELAVNICE

V okviru Meseca prostora 2019 smo pod pokroviteljstvom Ministrstva za okolje in prostor izvedli vrsto delavnic z osnovnošolci in srednješolci. Delavnice smo izvedli v Grosupljem, Brežicah, Ljubljani in Kranju. V nadaljevanju je nekaj utrinkov iz letošnjih delavnic z devetošolci in gimnazijci ter nekaterih preteklih delavnic z mlajšimi učenci.

Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj

Veliko smo se pogovarjali o globalnih klimatskih spremembah ter o tem kakšna naj bi bila mesta prihodnosti, da bodo kljubovala izzivom prihodnosti. Velik poudarek smo namenili tudi pogovoru o poklicih, na koncu pa zgradili veliko kupolo v atriju šole.

OŠ Brinje, Grosuplje

Izvedli smo delavnico z devetošolci obeh razredov. Veliko smo se pogovarjali o lokalnih poplavnih razmerah, saj je OŠ Brinje deloma zgrajena na poplavnem območju, hkrati pa v bližini Grosupljega leži eno večjih kraški polj z vsakoletnimi poplavami – Radensko polje.

OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana

Delavnico smo izvedli kot del likovnega pouka pri katerem smo se lotili teoretično znanje pretvoriti v gradnjo modelov iz kiparske gline in drugih materialov ter skušali svoja naselja postaviti na varna mesta ter ugotavljali kaj vse je treba storiti za zmanjševanje negativnih posledic poplav.

OŠ Brežice, Brežice

Izvedli smo tri delavnice z devetošolci. Veliko smo se pogovarjali o lokalnih poplavnih razmerah, saj so Brežice obkrožene s poplavnimi površinami Save. Z vsako od skupin smo na koncu izvedli večjo palično strukturo (tetraeder, kupolo in stolp) in se preizkusili v timskem delu.

OŠ Sostro

Na OŠ Sostro je delavnica potekala 10. oktobra v okviru naravoslovnega dne. Z učenci smo se pogovajali o poplavah v Ljubljani, si ogledali poplavne karte, ugotavljali zakaj nastanejo, kako je treba načrtovati v poplavnem prostoru, kateri poklici sodelujejo pri načrtovanju prostora... Ogledali smo si tudi nekaj filmov ter izdelali modele s katerimi smo eksperimentirali in ugotavljali kaj se dogaja z vodo v krajini in kako je treba načrtovati mesta, da bodo varna pred poplavami.

os venclja

OŠ Venclja Perka

Na OŠ Venclja Perka je delavnica potekala 16. oktobra z osmošolci in devetošolci. Učenci so bili presenečeni, da so tudi Domžale v območju pomembnega vpliva poplav. Pogovarjali smo se o tem, kaj so vzroki poplav v Domžalah in razmišljali o tem, kakšna bodo morala biti mesta prihodnosti, da bodo kljubovala vse večjim izzivom klimatskih sprememb.

OŠ Domžale

Učenci OŠ Domžale (20.10.2017) so bili presenečeni, da njihova šola stoji na poplavnem območju (sicer 500 letnih poplavnih voda). Večinoma so bili presenečeni, da je Kamniška Bistrica hudourniška reka tudi na odseku skozi Domžale. Kratki filmi o hudourniških poplavah so jih navdušili. Pogovarjali smo se tudi o zadrževalnikih voda, saj jih veliko pozna Gradiško jezero, bolj malo pa jih je vedelo, da je to zadrževalnik poplavnih voda. Bili pa so tudi polni najrazličnejših predlogov kako narediti mesta poplavno bolj varna posebej še po tem, ko smo si ogledali nekaj zanimivih primerov predlogov mest prihodnosti z različnih koncev sveta.

OŠ Stranje

26. oktobra je delavnico gostila OŠ Stranje. Osredotočili smo se na hudourniške poplave kakršne poznamo v ozkih dolinah in hribovitih območjih. Hudournike vsi učenci zelo dobro poznajo, niso pa vedeli, da območje Stahovice sodi v območje pomembnega vpliva poplav in sicer hudourniških poplav. Vživeli smo se v poklice načrtovalcev mest in reševali probleme s poplavami v sodobnih mestih s pomočjo igre. Na vprašanje, kaj jim je bilo na delavnici najbolj všeč, so enoglasno odgovorili, da kratki filmi in modeli. Teorija je bila pa manj zanimiva, a tudi to so ocenili s 4,5.

MAO

Udeleženci delavnice v MAO (29.10.2017) so bili predvsem mlajši otroci (stari med 5 in 8 let). S pomočjo eksperimentiranja in igre smo ugotavljali, kaj so poplave in kako nastanejo, potem pa smo se vživeli v poklice načrtovalcev mest in reševali problem poplav v sodobnih mestih s pomočjo igre.

RAZSTAVA

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA

oktober – december 2018 – Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljanay
maj – avgust 2018 – Javno podjetje VO-KA, Ljubljana
marec 2018 – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
december 2017 - februar 2018 – OŠ Škofja Loka mesto
oktober - november 2017 - OŠ Sava Kladnika Sevnica
september 2017 – Galerija Domžale
junij 2017 – OŠ Ivana Kavčiča, Izlake
maj 2017 – OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani
april 2017 – Drugi slovenski kongres o vodah, Podčetrtek

Drugi slovenski kongress o vodah
Podčetrtek

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
OŠ Janka Modra

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
Dol pri Ljubljani

Drugi slovenski kongress o vodah
Podčetrtek

Drugi slovenski kongress o vodah
Podčetrtek

Drugi slovenski kongress o vodah
Podčetrtek

Drugi slovenski kongress o vodah
Podčetrtek

Drugi slovenski kongress o vodah
Podčetrtek

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
Domžale

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
Domžale

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
Domžale

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
Domžale

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
Črnuče

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
Črnuče

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
Črnuče

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
ObčniZahvaljujemo se vsem, ki ste omogočili pripravo retrospektivne razstave,
še posebej pa se zahvaljujemo našim donatorjem:
Ministrstvu za okolje in prostor, JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Ljubljana,
JP centralni čistilni napravi Domžale - Kamnik d.o.o., Domžale in Metalprofilu d.o.o. Domžale,

ter vsem ostalim, ki ste pripomogli k pripravi razstave ali postavitvi razstave na različnih lokacijah po Sloveniji.

NATEČAJ

Letošnji nacionalni likovno literarni in raziskovalni natečaj VODNI DETEKTIV za osnovnošolce še ni razpisan.

KDO SMO?

Program VODNI DETEKTIV je nastal leta 1997 na pobudo krajinske arhitektke in planerke Marte Vahtar. V okviru zavoda ICRO – Inštituta za celostni razvoj in okolje iz Domžal, ga vodi že vse od začetka. Rdeča nit aktivnosti je vsakoletni likovno literarni in raziskovalni natečaj za osnovnošolce, ki ga ICRO Domžale vsako leto spelje v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. Vodja projekta vsako leto povabi k sodelovanju različne strokovnjake, ki pomagajo osvetliti aktualno temo, ki se jo izbere za osrednjo temo posameznega leta.

Vodni detektiv marta

Marta Vahtar, vodja projekta

PUBLIKACIJE

Izobraževalno gradivo VODNI DETEKTIV sestoji iz knjižic za učence in priročnikov za učitelje/mentorje. V knjižicah so posamezne teme sistematično in nazorno predstavljene tudi s pomočjo bogatih barvnih ilustracij. Priročniki nudijo poleg poglobljenega znanja tudi delovne liste za učence.

os venclja

Knjižica za otroke

Knjižica na slikovit in zanimiv način podaja osnovno znanje o značilnostih vode, o značilnostih vodnih virov Slovenije, o črpanju in čiščenju pitne vode, o značilnostih delovanja vodovodnega sistema, opisan pa je tudi drugi del umetnega vodnega kroga – to je pot odpadne vode do čistilne naprave in nazaj v naravo. Izvemo tudi, na kakšen način ohranjamo čiste vodne vire za naše zanamce. (36 str., barvno ilustrirano, izdano leta 2003, ponatis 2006)

os venclja

Priročnik za mentorje

Priročnik nudi mentorjem izčrpno strokovno gradivo in odlično izhodišče za spodbujanje mladih vodnih detektivov, ki bodo s pomočjo pripravljenih delovnih listov raziskovali od kod in na kakšen način dobimo pitno vodo, kako se jo zajame in pripravi, da postane pitna, kako potuje do pip v naših stanovanjih ter kaj se zgodi z njo, ko je ne potrebujemo več. (72 str., čb, izdano leta 2003, ponatis 2006)

os venclja

Knjižica za otroke

Lepo ilustrirana knjižica bo mlade detektive popeljala v zanimiv svet soške postrvi. Pomagala jim bo spoznati njene osnovne značilnosti in njen način življenja, problem njenega skorajšnega izginotja, vzroke za njeno ogroženost ter načine reševanja soške postrvi. (32 str., barvno ilustrirano, izdano leta 2006)

os venclja

Priročnik za mentorje

Priročnik nudi mentorjem izčrpno strokovno gradivo o soški postrvi in predvsem bogato zbirko nalog, delovnih listov, eskperimentov in ugank, s katerimi se bodo mladi vodni detektivi dodobra spoznali s soško postrvijo in problemi nekritičnega prenašanja vrst iz enega okolja v drugo. (56 str., čb, izdano leta 2006)

os venclja

Knjižica za otroke

Knjižica govori o samočistilnih sposobnostih tekočih voda ter o konvencionalnih in alternativnih načinih čiščenja odpadnih voda. Mladi bralci z lahkoto dojamejo zgodbo o reki, od njenega izvira visoko v gorah do njenih nižjih predelov, kjer njene samočistilne sposobnosti zmanjšujejo številne nevarnosti, kot so npr. posegi in obremenjevanje. (40 str., barvno ilustrirano, izdano leta 2005)

os venclja

Priročnik za mentorje

Priročnik nudi mentorjem mladih vodnih detektivov bogat podporni material, iz katerega se bodo lako pripravili na pronicljiva detektivska vprašanja mladine. Mladi vodni detektivi bodo s pomočjo delovnih listov in pripravljenih nazornih eksperimentov spoznali, kako se reka očisti v naravi, kateri procesi se pri tem odvijajo in kakšno vlogo imajo organizmi pri čiščenju voda ter kako posnemamo naravne procese pri čiščenju odpadne vode v različnih čistilnih sistemih. (60 str., čb, izdano leta 2005)

Formiranje naročila:

os venclja

Plačila in dostava

Naročeno gradivo pošljemo po pošti v 7 – 10 dneh z odkupom.

Podjetja, ki poslujejo z e-računom naj naročilnico priložijo svoji običajni naročilnici in gradivo bomo poslali po pošti ter izstavili e-račun.

Za večja naročila pošljite povpraševanje:

Naročilnica