Seminar za mentorje "MODRO-ZELENA MESTA: načrtovalske igre za osnovnošolce". 

V okviru meseca prostora (25. 10. 2018) bo potekal seminar za učitelje. Tema je aktualna in zanimiva za vse predmete in za vse starosti, saj je njen fokus na klimatskih spremembah in kako se te zrcalijo v problemih našega vsakdana (poplave, suše, pomanjkanje vode itd.). Predavatelji so strokovnjaki in univerzitetni profesorji, ki se s temi vprašanji soočajo v vsakodnevni praksi. Vabljeni!

Več o tem

Natečaj za osnovnošolce VODNI DETEKTIV 2018

Znani so rezultati likovno-literarnega in raziskovalnega natečaja VODNI DETEKTIV 2018, tokrat z naslovno temo MODRO-ZELENA MESTA. Zaključna prireditev bo 23.10.2018 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, kjer se bo hkrati odprla tudi razstava VODNI DETEKTIV 2018: MODRO-ZELENA MESTA, ki bo odprta od 23.10. do 16.12.2018. Vabljeni!

Več o tem

Delavnica za osnovnošolce:

Delavnica za osnovnošolce: NAČRTOVALSKE IGRE V POPLAVNEM PROSTORU

V okviru izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti v oktobru – v mesecu prostora 2018 organiziramo delavnice za osnovnošolce na območju osrednje Slovenije.

Več o tem

Potujoča razstava ob 20 letnici delovanja programa VODNI DETEKTIV

Razstava je zasnovana kot učni pripomoček, ki učence popelje skozi 20 različnih tem vezanih na vodo in vodno okolje. V kolikor želite razstavo gostiti tudi na vaši šoli, se nam oglasite na
e-mail: marta.vahtar@icro.si

VODNI DETEKTIV

Vodni detektiv je izobraževalni program za osnovnošolsko mladino, v okviru katerega mladina skupaj s svojimi mentorji/starši raziskuje vodno okolje, s svojimi aktivnostmi pa pomaga ozavestiti pomen zdravega vodnega okolja za obstoj življenja.

Vodni detektiv sem jaz, si Ti, je vsakdo, ki mu je mar za vode in je zanje pripravljen tudi kaj narediti in se, če je treba, tudi spremeniti. Spremeniti predvsem svoj odnos do naravnega prostora in svoj odnos do svojih »potreb«.

AKTIVNOSTI

•Vsakoletni nacionalni raziskovalni in likovno-literarni natečaj za učence osnovnih šol.
•Razstave.
•Priprava izobraževalnih gradiv za otroke, učence in mentorje.
•Seminarji za učitelje/mentorje. 
•Delavnice z osnovnošolsko mladino.

Delavnice

Izvajamo delavnice za učence osnovnih šol s poudarkom na razumevanju poplavnih voda. S pomočjo eksperimentiranja, kratkih filmov, modelov in simulacij bomo ugotavljali kaj so pravzaprav poplave in kako nastanejo, kako preprečiti škodljive posledice poplav in zakaj imajo sodobna mesta tako pogosto probleme s poplavami. Delavnica je namenjena predvsem osnovnošolcem. Sicer pa delavnico prilagodimo starostni stopnji in  predznanju, ki ga o tej tematiki otroci ali učenci že imajo ter poplavnim razmeram v lokalnem okolju. Delavnicam z učenci osmih in devetih razredov damo večji poudarek tudi predstavitvam poklicev, ki se ukvarjajo z načrtovanjem prostora, saj se prav ti mladi v tem obdobju odločajo za nadaljnji študij.

Več o tem

IZVEDENE DELAVNICE

V okviru Meseca prostora 2017 smo pod pokroviteljstvom Ministrstva za okolje in prostor izvedli vrsto delavnic z osnovnošolci. Delavnice smo izvedli na nekaterih ljubljanskih, domžalskih in kamniških šolah ter v Muzeju Arhitekture in Oblikovanja (MAO) v Ljubljani.

OŠ Sostro

Na OŠ Sostro je delavnica potekala 10. oktobra v okviru naravoslovnega dne. Z učenci smo se pogovajali o poplavah v Ljubljani, si ogledali poplavne karte, ugotavljali zakaj nastanejo, kako je treba načrtovati v poplavnem prostoru, kateri poklici sodelujejo pri načrtovanju prostora... Ogledali smo si tudi nekaj filmov ter izdelali modele s katerimi smo eksperimentirali in ugotavljali kaj se dogaja z vodo v krajini in kako je treba načrtovati mesta, da bodo varna pred poplavami.

os venclja

OŠ Venclja Perka

Na OŠ Venclja Perka je delavnica potekala 16. oktobra z osmošolci in devetošolci. Učenci so bili presenečeni, da so tudi Domžale v območju pomembnega vpliva poplav. Pogovarjali smo se o tem, kaj so vzroki poplav v Domžalah in razmišljali o tem, kakšna bodo morala biti mesta prihodnosti, da bodo kljubovala vse večjim izzivom klimatskih sprememb.

OŠ Domžale

Učenci OŠ Domžale (20.10.2017) so bili presenečeni, da njihova šola stoji na poplavnem območju (sicer 500 letnih poplavnih voda). Večinoma so bili presenečeni, da je Kamniška Bistrica hudourniška reka tudi na odseku skozi Domžale. Kratki filmi o hudourniških poplavah so jih navdušili. Pogovarjali smo se tudi o zadrževalnikih voda, saj jih veliko pozna Gradiško jezero, bolj malo pa jih je vedelo, da je to zadrževalnik poplavnih voda. Bili pa so tudi polni najrazličnejših predlogov kako narediti mesta poplavno bolj varna posebej še po tem, ko smo si ogledali nekaj zanimivih primerov predlogov mest prihodnosti z različnih koncev sveta.

OŠ Stranje

26. oktobra je delavnico gostila OŠ Stranje. Osredotočili smo se na hudourniške poplave kakršne poznamo v ozkih dolinah in hribovitih območjih. Hudournike vsi učenci zelo dobro poznajo, niso pa vedeli, da območje Stahovice sodi v območje pomembnega vpliva poplav in sicer hudourniških poplav. Vživeli smo se v poklice načrtovalcev mest in reševali probleme s poplavami v sodobnih mestih s pomočjo igre. Na vprašanje, kaj jim je bilo na delavnici najbolj všeč, so enoglasno odgovorili, da kratki filmi in modeli. Teorija je bila pa manj zanimiva, a tudi to so ocenili s 4,5.

MAO

Udeleženci delavnice v MAO (29.10.2017) so bili predvsem mlajši otroci (stari med 5 in 8 let). S pomočjo eksperimentiranja in igre smo ugotavljali, kaj so poplave in kako nastanejo, potem pa smo se vživeli v poklice načrtovalcev mest in reševali problem poplav v sodobnih mestih s pomočjo igre.

Razstava

Retrospektivna rastava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA

oktober 2017 - OŠ Sava Kladnika Sevnica
september 2017 – Galerija Domžale
junij 2017 – OŠ Ivana Kavčiča, Izlake
maj 2017 – OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani
april 2017 – Drugi slovenski kongres o vodah, Podčetrtek

Drugi slovenski kongress o vodah
Podčetrtek

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
OŠ Janka Modra

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
Dol pri Ljubljani

Drugi slovenski kongress o vodah
Podčetrtek

Drugi slovenski kongress o vodah
Podčetrtek

Drugi slovenski kongress o vodah
Podčetrtek

Drugi slovenski kongress o vodah
Podčetrtek

Drugi slovenski kongress o vodah
Podčetrtek

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
Domžale

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
Domžale

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
Domžale

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
Domžale

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
Črnuče

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
Črnuče

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
Črnuče

Retrospektivna razstava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA
ObčniZahvaljujemo se vsem, ki ste omogočili pripravo retrospektivne razstave,
še posebej pa se zahvaljujemo našim donatorjem:
Ministrstvu za okolje in prostor, JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Ljubljana,
JP centralni čistilni napravi Domžale - Kamnik d.o.o., Domžale in Metalprofilu d.o.o. Domžale,

ter vsem ostalim, ki ste pripomogli k pripravi razstave ali postavitvi razstave na različnih lokacijah po Sloveniji.

Natečaj

Letošnji nacionalni likovno – literarni in raziskovalni natečaj VODNI DETEKTIV 2018 z naslovom MODRO-ZELENA MESTA organiziramo v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo UL, Oddelkom za okoljsko gradbeništvo in Muzejem za arhitekturo in oblikovanje (MAO). Tema je povezana s prilagojenostjo naših mest in drugih naselij na izzive prihodnosti, ki jih prinašajo globalne klimatske spremembe. Naša mesta na to niso pripravljena, saj se soočamo z vse bolj intenzivnimi vremenskimi pojavi, vse obsežnejšimi poplavami in hkrati s hudo poletno vročino in sušo. Zato se bodo morala naša mesta spremeniti in preplesti z zeleno-modro infrastrukturo….

Več o tem

Natečaj VODNI DETEKTIV je namenjen vsem osnovnošolcem iz celotne Slovenije. Organiziramo ga v dveh vsebinskih kategorijah: (1) raziskovalni projekti in (2) likovno-literarni projekti ter v treh starostnih kategorijah (po triletkah). Več o natečaju, pogojih sodelovanja in kriterijih ocenjevanja v prilogi.

Več o tem

O NAS

KDO SMO?

Program VODNI DETEKTIV je nastal leta 1997 na pobudo krajinske arhitektke in planerke Marte Vahtar. V okviru zavoda ICRO – Inštituta za celostni razvoj in okolje iz Domžal, ga vodi že vse od začetka. Rdeča nit aktivnosti je vsakoletni likovno literarni in raziskovalni natečaj za osnovnošolce, ki ga ICRO Domžale vsako leto spelje v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. Vodja projekta vsako leto povabi k sodelovanju različne strokovnjake, ki pomagajo osvetliti aktualno temo, ki se jo izbere za osrednjo temo posameznega leta.

vodja projekta

Vodni detektiv marta

Marta Vahtar

PUBLIKACIJE

Izobraževalno gradivo VODNI DETEKTIV sestoji iz knjižic za učence in priročnikov za učitelje/mentorje. V knjižicah so posamezne teme sistematično in nazorno predstavljene tudi s pomočjo bogatih barvnih ilustracij. Priročniki nudijo poleg poglobljenega znanja tudi delovne liste za učence.

Knjižice in priročniki iz ZLOŽENKE :

os venclja

Knjižica za otrok

Knjižica na slikovit in zanimiv način podaja osnovno znanje o značilnostih vode, o značilnostih vodnih virov Slovenije, o črpanju in čiščenju pitne vode, o značilnostih delovanja vodovodnega sistema, opisan pa je tudi drugi del umetnega vodnega kroga – to je pot odpadne vode do čistilne naprave in nazaj v naravo. Izvemo tudi, na kakšen način ohranjamo čiste vodne vire za naše zanamce. (36 str., barvno ilustrirano, izdano leta 2003, ponatis 2006)

os venclja

Priročnik za mentorje

Priročnik nudi mentorjem izčrpno strokovno gradivo in odlično izhodišče za spodbujanje mladih vodnih detektivov, ki bodo s pomočjo pripravljenih delovnih listov raziskovali od kod in na kakšen način dobimo pitno vodo, kako se jo zajame in pripravi, da postane pitna, kako potuje do pip v naših stanovanjih ter kaj se zgodi z njo, ko je ne potrebujemo več. (72 str., čb, izdano leta 2003, ponatis 2006)

os venclja

Knjižica za otrok

Lepo ilustrirana knjižica bo mlade detektive popeljala v zanimiv svet soške postrvi. Pomagala jim bo spoznati njene osnovne značilnosti in njen način življenja, problem njenega skorajšnega izginotja, vzroke za njeno ogroženost ter načine reševanja soške postrvi. (32 str., barvno ilustrirano, izdano leta 2006)

os venclja

Priročnik za mentorje

Priročnik nudi mentorjem izčrpno strokovno gradivo o soški postrvi in predvsem bogato zbirko nalog, delovnih listov, eskperimentov in ugank, s katerimi se bodo mladi vodni detektivi dodobra spoznali s soško postrvijo in problemi nekritičnega prenašanja vrst iz enega okolja v drugo. (56 str., čb, izdano leta 2006)

os venclja

Knjižica za otrok

Knjižica govori o samočistilnih sposobnostih tekočih voda ter o konvencionalnih in alternativnih načinih čiščenja odpadnih voda. Mladi bralci z lahkoto dojamejo zgodbo o reki, od njenega izvira visoko v gorah do njenih nižjih predelov, kjer njene samočistilne sposobnosti zmanjšujejo številne nevarnosti, kot so npr. posegi in obremenjevanje. (40 str., barvno ilustrirano, izdano leta 2005)

os venclja

Priročnik za mentorje

Priročnik nudi mentorjem mladih vodnih detektivov bogat podporni material, iz katerega se bodo lako pripravili na pronicljiva detektivska vprašanja mladine. Mladi vodni detektivi bodo s pomočjo delovnih listov in pripravljenih nazornih eksperimentov spoznali, kako se reka očisti v naravi, kateri procesi se pri tem odvijajo in kakšno vlogo imajo organizmi pri čiščenju voda ter kako posnemamo naravne procese pri čiščenju odpadne vode v različnih čistilnih sistemih. (60 str., čb, izdano leta 2005)

Formiranje naročila:

os venclja

Plačila in dostava

Naročeno gradivo pošljemo po pošti v 7 – 10 dneh z odkupom.

Podjetja, ki poslujejo z e-računom naj naročilnico priložijo svoji običajni naročilnici in gradivo bomo poslali po pošti ter izstavili e-račun.

Za večja naročila pošljite povpraševanje:

Naročilnica