Spoznaj svet voda

VABILO

na Retrospektivno razstavo


»VODNI DETEKTIV : 20 LET«


in razstavo nagrajenih izdelkov letošnjega natečaja na temo
»MIKROPLASTIKA«
ki bo v Galeriji Domžale
Mestni trg 1, 1230 Domžale,
trgovski kompleks Vele
12. do 30. septembra 2017

URNIK OGLEDOV
od ponedeljka do petka od 17:00 – 19:00 ure
sobota 30.9.2017 od 9:00 – 12‐00 ure

VSTOP PROST!

Galerija

Drugi slovenski kongress o vodah
Retrospektivnarastava ob 20 letnici VODNEGA DETEKTIVA

Drugi slovenski kongress o vodah

Drugi slovenski kongress o vodah

Drugi slovenski kongress o vodah

Drugi slovenski kongress o vodah

Drugi slovenski kongress o vodah

Drugi slovenski kongress o vodah

Drugi slovenski kongress o vodah

Drugi slovenski kongress o vodahZahvaljujemo se vsem, ki ste omogočili pripravo retrospektivne razstave,
še posebej pa se zahvaljujemo našim donatorjem:
Ministrstvu za okolje in prostor, JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Ljubljana,
JP centralni čistilni napravi Domžale - Kamnik d.o.o., Domžale in Metalprofilu d.o.o. Domžale.

VIZIJA

Vodni detektiv je izobraževalni program za osnovnošolsko mladino, v okviru katerega raziskujejo vodno okolje, s svojimi aktivnostmi pa pomagajo ozavestiti pomen zdravega vodnega okolja za obstoj življenja.

Cilji:

•Doseči večje in bolj celovito poznavanje vodne tematike v lokalnem okolju ter večjo ozaveščenost osnovnošolskih otrok o problematiki varstva voda ter vodnega in obvodnega prostora.

•S primerno organiziranostjo projekta posredno vplivati tudi na ozaveščenost lokalne skupnosti v kateri otroci živijo.

•Preseči problem fragmentiranosti splošnega znanja o vodi, ki je vzrok številnim napačnim odločitvam in obnašanju v prostoru, kar ima lahko tudi katastrofalne posledice.

•Z dvigom splošnega nivoja poznavanja problematike vezane na vodo doseči spremenjen odnos in obnašanje vseh ljudi do vode, življenja v njej, ter vodnega in obvodnega okolja.

•Dolgoročno opolnomočiti lokalno skupnost za bolj konstruktivno participacijo pri odločanju o prostoru in vodah.

Aktivnosti:

•Vsakoletni nacionalni raziskovalni in likovno-literarni natečaj za učence osnovnih šol.

•Razstava otroških del.

•Priprava izobraževalnih gradiv za otroke, učence in mentorje.

•Seminarji za učitelje/mentorje.

•Delavnice z osnovnošolsko mladino.

Delovne metode:

•Terensko delo (direktna izkušnja).

•Spodbujanje sodelovanja različnih interesnih skupin znotraj sodelujoče šole (skupinsko delo, interdisciplinarnost).

•Otroci o svojih spoznanjih seznanjajo širšo skupnost s pomočjo člankov v lokalnih medijih, razstavah ali s pismi pristojnim lokalnim oblastem (spodbujanje sodelovanja otrok v delovanju skupnosti).